EN
×

STORYTELLING

คุณคือผู้สร้างปรากฏการณ์

ทุกครั้งที่มองกลับไปที่แม่น้ำ เรามองเห็นอะไรบ้าง? หลายคนคงตอบคำถามนี้ แตกต่างกันตามประสบการณ์และความรู้สึกที่มีกับแม่น้ำ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่าจะ มองเห็นไม่ต่างกันก็คือ ...

ผมรู้สึกปลอดภัยถ้าได้อยู่ใกล้แม่น้ำ แม่น้ำเป็นเหมือนบ้าน ...

แซค -กัมปนาท เรืองกิตติวิลาส ศิลปินหนุ่มผู้รักการแสดงและเต้นระบำรำฟ้อน เป็นชีวิตจิตใจ ถึงขนาดให้คำสัญญากับตนเองว่า ...

ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยน แต่ จิตวิญญาณไม่เคยเปลี่ยน

เป้ - อัครวัฒน์ ศรีณรงค์ ป่าน - กัญภัส ศรีณรงค์ ชยานุวัฒน์ และปุย - อริยา ศรีณรงค์ เรามักคุ้นภาพของสามพี่น้อง กับเครื่องสีคู่ใจ ในบทบาท ...

สำหรับเรา แม่น้ำเจ้าพระยาคือ สายน้ำแห่งความสุขที่ไม่เคย ...

ตอง - นาวินี พงษ์ไทย ทายาทครอบครัว ทหารโปรตุเกสที่ร่วมรบกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน และนามสกุลของตองยังเป็น 1 ใน 16 นามสกุล ...